Eng / Heb
08-6878444

פרופילי גבס

פרופילי גבס לקירות גבס

שלושה גורמים קובעים את מראהו הסופי ואיכותו של קיר הגבס:

  • מקצועיות המבצעים.
  • איכות הלוחות.
  • שלד הפלדה אליו מחברים את הלוחות.
איכות פורפילי הפלדה משפיעה על חוזקו של הקיר, איכות הגימור ומראהו החיצוני.
הפרופילים המרכיבים את שלד הפלדה מיוצרים בעירגול בקר מפלדה מגלוונת בחם ( H.D.G )
לפי תקן ישראלי 1490 ( חלק 4 ), בעוביים 0.5-0.8 וכן עפ"י תקן EN10142.
עובי ציפוי הגילוון: 200g/m2 
רדיוסים: משתנים לפי העובי.
טולרנס אורך:  2 -/+ מ"מ.
  

אורכים סטנדרטיים:

אורך סטנדרטיים: 2600, 3000 מ"מ.
ניתן לייצר באורכים שאינם סטנדרטיים לפי דרישת הלקוח.

 

ניתן לייצר ניצבים ומסלולים: 

בעוביים 0.50-0.90 מ"מ ובאורכים שאינם סטנדרטיים עד אורך 6000 מ"מ.
בעוביים 1.20-2.00 מ"מ ובאורכים שאינם סטנדרטיים עד אורך 13,000 מ"מ.

אומגות

ניצבי האומגה משמשים לחיפוי קירות ותקרות. ניצב האומגה משמש בד"כ את בעלי המקצוע בעיקר בעת שיפוץ קירות ישנים.
באופן מעשי זול יותר לצפות את הקיר בלוחות גבס ( מאשר לקלף שכבות של צבע ישן ולטייח ) והגימור מצטיין באיכות גבוהה יותר.
השימוש באומגות מתרחב גם בבניית מבנים חדשים.
חישוב כלכלי מצביע כי זול יותר לצפות את שלד הבלוקים בלוחות גבס ולהעביר את החיווט במרווח בין הבלוקים ללוח הגבס שיוצרים פרופילי האומגה.
כמוכן שיטה זו מקצרת את זמן הביצוע באופן משמעותי.

אורכים סטנדרטיים: 2600, 3000 מ"מ. 
ניתן לייצר אורכים לא סטנדרטיים לפי דרישת הלקוח.


 

 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.