Eng / Heb
08-6878444

פרופילי גבס

פרופילי גבס לקירות גבס

שלושה גורמים קובעים את מראהו הסופי ואיכותו של קיר הגבס:

  • מקצועיות המבצעים.
  • איכות הלוחות.
  • שלד הפלדה אליו מחברים את הלוחות.
איכות פורפילי הפלדה משפיעה על חוזקו של הקיר, איכות הגימור ומראהו החיצוני.
הפרופילים המרכיבים את שלד הפלדה מיוצרים בעירגול בקר מפלדה מגלוונת בחם ( H.D.G )
לפי תקן ישראלי 1490 ( חלק 4 ), בעוביים 0.5-0.8 וכן עפ"י תקן EN10142.
עובי ציפוי הגילוון: 200g/m2 
רדיוסים: משתנים לפי העובי.
טולרנס אורך:  2 -/+ מ"מ.
  

אורכים סטנדרטיים:

אורך סטנדרטיים: 2600, 3000 מ"מ.
ניתן לייצר באורכים שאינם סטנדרטיים לפי דרישת הלקוח.

 

ניתן לייצר ניצבים ומסלולים: 

בעוביים 0.50-0.90 מ"מ ובאורכים שאינם סטנדרטיים עד אורך 6000 מ"מ.
בעוביים 1.20-2.00 מ"מ ובאורכים שאינם סטנדרטיים עד אורך 13,000 מ"מ.

אומגות

ניצבי האומגה משמשים לחיפוי קירות ותיקרות. ניצב האומגה משמש בד"כ את בעלי המקצוע בעיקר בעת שיפוץ קירות ישנים.
באופן מעשי זול יותר לצפות את הקיר בלוחות גבס ( מאשר לקלף שכבות של צבע ישן ולטייח ) והגימור מצטיין באיכות גבוהה יותר.
השימוש באומגות מתרחב גם בבנית מבנים חדשים.
חישוב כלכלי מצביע כי זול יותר לצפות את שלד הבלוקים בלוחות גבס ולהעביר את החיווט במרווח בין הבלוקים ללוח הגבס שיוצרים פרופילי האומגה.
כמוכן שיטה זו מקצרת את זמן הביצוע באופן משמעותי.

אורכים סטנדרטיים: 2600, 3000 מ"מ. 
ניתן לייצר אורכים לא סטנדרטיים לפי דרישת הלקוח.


אורכים סטנדרטיים: 3000 מ"מ. 
ניתן לייצר באורכים שאינם סטנדרטיים לפי דרישת הלקוח.
 *** מתאים לאומגה טרפזית


אורך סטנדרטי: 2000  מ"מ. 

ניצבים טלסקופיים:

הניצב הטלסקופי הינו פרופיל חדשני המתכוונן לכל גובה, במהירות וביעילות.
תהליך העבודה הופך קצר, מהיר ורווחי הרבה יותר !
הניצבים הטלסקופיים משמשים כניצב רגיל, אך במידה וצריך תוספת בגובה ניתן לחבר שני ניצבים אשר בדרך קלה, מהירה ופשוטה, הופכת את הניצב לטלסקופי המאפשר כיוונון מדוייק למידה הרצויה ללא צורך בחיתוך וחיבור עם ברגים.
הניצב הטלסקופי זמין תמיד במחסנים, באורכים הסטנדרטיים המקובלים בשוק וברוחבים 100, 70, 50, 37 ובעובי דופן 0.50.
הניקוב של הניצבים הטלסקופיים הינו ניקוב משופר בעל קצוות מופשלים ומעוגלים אשר מוסיף חוזק לפרופיל ומונע קריעת חוטי חשמל.
ניתן לקבל ניקוב במיקום ובצפיפות לפי דרישה.
הפרופיל הטלסקופי מצטיין בצילוע יחודי בדפנות המקנה לו קשיחות רבה.

משמשת להיקף שלד הפלדה בתקרה אקוסטית.


  
עוביים 0.50, 0.80.
ניתן לקבל רוחבים ועוביים נוספים על פי דרישה.


 

 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.