Eng / Heb
08-6878444

חממות וחלקי מבנים

חממות , בתי רשת, גדרות, לולים, מנהרות, שלטים.

במחלקת האלמנטים מיוצרים מגוון מוצרים לתחום המבנים החקלאיים - חממות, בתי רשת, לולים וכן
מבוצעים עיבודים נוספים.

להלן תאור הפעילויות המבוצעות במחלקה:

  1. מרזבי חממה.  
   2. חיתוך מדוייק של פרופילים וצינורות.     
   3. מעיכה וניקוב קצה צינור.  
   4. כיווף קצה צינור (שקע תקע).   
   5. הקשתה של צינורות ופרופילים.  
   6. ניקוב צינורות ופרופילים. 
   7. אביזרים משלימים למבנים חקלאיים.

 • אלמנטים שונים ניתן לייצר על פי בקשת הלקוח.

יכולות עיבוד


שרותי חיתוך לפרופילים וצינורות

 • חיתוך צינורות - בקטרים החל מ- "1/2 ועד "3.
 • חיתוך פרופילים ריבועיים ומלבניים מפלדה במידות החל מ- 10*10 ועד 95*95 מ"מ.
 • עוביים - עד 3.25 מ"מ.
 • אספקת אורכים לפי דרישות הלקוח, ללא פחת ! (בתיאום מראש).
 • חתך ללא שבב (ללא גרד).
 • אריזה בהתאם לצרכי הלקוח.
 • זמן אספקה מהיר מאוד !

שימושים

 • קונסטרוקציה.
 • חממות ומבנים חקלאיים.
 • ריהוט.
 • גידור.
 • מסגרות קלה.
 • מתקני אחסנה כבדה וקלה.
 • פיגומים.

סיבולת

 • אורך 0.5 -/+.
 • ניצבות החתך 0.5.

תחומי פעילות איסכור

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.