Eng / Heb
08-6878444

פלקסדק

פלקסדק - משטח תמיכה מפלדה מגולוונת ליציקת תקרות בטון

שימושים:

תבנית - ה"פלקסדק" עשויה מפח מגולוון ומשמשת ליציקת בטון ליקרות וקירות.
התבנית מחושבת כחלק מהזיון התחתון.
יציקה בתבנית הפלקסדק מתאימה לבנייה פרטית ולמבני מסחר ותעשייה.

תאור התבנית:

"פלקסדק" הוא תבנית פח מגולוון ברוחב יעיל של 300 מ"מ, עם שוליים מוגבהים בגובה של 62.5 מ"מ.
התבנית ניתנת לייצור בעוביים של 0.8,1,1.2 מ"מ.
תבנית ה"פלקסדק" מיוצרת בערגול - בקר, מפח מגולוון בדרגה Z 275
חיתוך האורך מותאם לדרישות ותיכנון הלקוח ומסופק בדיוק של 10+/- מ"מ.

יתרונות:

שימוש כמשטח עבודה

משטחי תבנית "פלקסדק" נצמדים ונדבקים ליציקת הבטון, ע"י מחברי גזירה שנוצרים במעבר הבטון דרך החורים הצדדים ולכן משמשים כצלעות זיון לבטון.

חוזק פנימי:

תבנית "פלקסדק" כאשר הן מונחות ומחוברות אופקית, משמשות גם כמשטח דריכה, 
בזמן הנחתן ובמפתחים המוגדרים בטבלאות, אין צורך בהעמדת פיגומים נוספים.

הרכבה מהירה וקלה

מבנה התבניות מאפשר הנחה והרכבה ללא אמצעי עזר ויוצר משטח אחיד שמאפשר יציקה איכותית. 
התבניות מתחברות זו לצד זו בעזרת שוליים מוגבהים המשמשים כמחבר מהיר. 
יש להניח את המחברים זה על גבי זה ולסובב תוך לחיצה כלפי מטה ( ראה תמונה ).
הצמדת הלוחות נעשית ללא ברגים, מסמרות או כלי עזר אחרים. צמידותם מהירה ומושלמת עד שכמעט ואין נזילת בטון ביניהם. 
החורים המאורכים לאורך צידי התבנית, מגדילים את צמידות התבנית לבטון עם התקשותו ויוצרים יציקה אחידה.
אין להשחיל זיון בחורים אלו. הזיון יונח על גבי התבניות.

 

פשטות של הרכבה

ההרכבה אינה דורשת מיומנות מיוחדת. 
הסבר פשוט ומהיר מאפשר לכל משתמש להעסיק Flexdeck
מעטים תומכים

מיעוט בתמיכות

מבנה הפלקסדק מתוכנן לנשיאת עומס עצמי ועומס בטון ומקטין משמעותית את השימוש בתמיכות נוספות בזמן היציקה.
התוצאה: חיסכון בזמן התקנה, כח אדם ועלויות.

גימור ופני שטח תואמים לתקרות

פני השטח הישירים של תבנית ה"פלקסדק" מאפשרים גימור מתאים לצביעה, דקורציה תואמת לתקרות וחיסכון בטיח.

התאמה לתקרות תלויות

במבנים עם תקרות תלויות, תבניות ה"פלקסדק" ניתנות  לייצור עם לולאות תפיסה.

התקנת צנרת ורשת חשמל

הצנרת והקופסאות יונחו על שטח הלוחות, מהודקים ומאובטחים ע"י קשירתם לחורים המאורכים שבצידי התבנית, כהכנה ליציקה.

פתחים

ניתן לפתוח פתחים בתיקרות ע"י בניית ארגזי קל-קר, עץ או בלוקים, קיבועם ע"י קשירה לחורים המאורכים וניסור תבנית הפלקסדק עם הוצאתם לאחר יבוש הבטון.
לפתחים גדולים, ניתן להזמין תבניות - "פלקסדק" באורך מתאים ולחסוך בניסורים בשטח.
יש להתייעץ עם מהנדסי הבניין לפני היציקה על מנת לוודא חוזק מתאים בפתחים.

חבור וזיון בתמיכת קצה

למסגרת בטון וקירות תומכים נדרש מינימום של 50 מ"מ לתמיכה, בתוספת לולאות ברזל זיון
שמושחלות לצדי ה"פלקסדק".
לצורך ריתום התקרה, אפשר להשתמש בחישוק עליון כזיון מומנט שלילי.

חבור נמשך אורכי על גבי פרופילי פלדה

בחיבור נמשך בין תבניות "פלקסדק" על גבי פרופיל פלדה, יחוברו תבניות הפלקסדק באמצעות מחברי גזירה, ברגים או ריתוך.

חברו קצה לפרופיל פלדה

חיבור תבנית הפלקסדק לקצה פרופיל יבוצע באמצעות מחברי גזירה, ברגים או ריתוך.

אופן יציקת הבטון

בשעת יציקת הבטון ממשאבה או כלי עזר אחר, יש לצקת באופן שווה לצידי הסמכים כדי למנוע עומס יתר במרכז, שעלול לגרום לקריסת הלוחות.

 הערה: רשת הזיון מונחת על גבי הפלקסדק. אין להשחיל זיון בפתחים המאורכים.

           

 

 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.