Eng / Heb
08-6878444

מרישים ( פטות ) Z,C

מרישים ( פטות ) 

בחברת איסכור פועל קו ערגול ליצור מרישים מנוקבים. המרישים מיוצרים בערגול בקר של פח שחור או פח מגולוון.
המרישים משמשים לייצור מבני תעשייה, חקלאות, גידור ועוד..

סוגי חומרי הגלם:

פח שחור, פח מגולוון : ST-37, ST-44

סוג הפרופיל רוחב (מ"מ) גובה (מ"מ) עובי (מ"מ) אורך
C 60-300 40-60 1.0-4.0 עד 12 מ '
Z 152-304 (6" - 12") 68 1.0-4.0 עד 12 מ '
U 60-300 40-60 1.0-4.0 עד 12 מ '
מרזב חממה   1.5-1.8   מידות שונות עפ"י הצורך

סוגי ניקובים:

מיועד לחיזוקים ( סאגים )
סוג הניקוב קוטר (מ"מ) הערות
עגול 3.0-38.0 ניתן להזמין קטרים מיוחדים בתיאום מראש
אובלי 4X30-6X48 ניתן להזמין קטרים מיוחדים בתיאום מראש
מלבני 4X30


נתונים טכניים:

  • * החיתוך לאורך של המרישים מתבצע בדיוק מרבי 
    * הניקוב מתבצע בכל הפאות ( בסיס ו/או צלע ) בדיוק מירבי.
  • * החיתוך מותאם לדרישת הלקוח עפ"י שרטוט שמוגש ובתאום מראש
  • * אין מגבלה על המרחק בין החורים, הניקוב מתבצע תוך כדי ערגול על הקו.

מרטין יפרח - מנהלת מכירות - מנהלת תחום פחים

טל ': 08-6878471
נייד: 0526-464018
פקס: 08-6878471
דוא"ל: mifrah@iskoor.co.il


צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.