Eng / Heb
08-6878444

מערכת בקרת איכות

מדיניות

לקבוצת איסכור מדיניות איכות הכוללת שלושה פרמטרים עיקריים:

  • איכות המוצרים.
  • איכות השירות.
  • שיפור מתמיד ומתמשך ליצירת שביעות רצון הלקוחות.

יישום

יישום מדיניות האיכות נעשה על ידי שילוב כל המערכות הקבוצתיות מרמת הניהול ועד אחרון העובדים בפוליסה זו, כפי שבא לידי ביטוי בהליך הבטחת האיכות של הקבוצה.

בקרת איכות

כל מערכות הקבוצה מתואמות, פועלות ומאושרות על פי התקנים הישראליים עבור מערכת העומדת בתקנים ישראליים ובינלאומיים בתחום הפלדה ואושרה על ידה.

קבוצת איסקור קיבלה הכרה ואישור לפי תקן ISO 9001: 2008.

בתחום המזחים והמסילות לקירות גבס יש לה אישור תקן ישראלי.

בתחום המעקה איסקור אושרה על ידי ה- Y.U.V הגרמני

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.