Eng / Heb
08-6878444

ברזל עגול / מרובע

ברזל עגול חלק לבנין

באורך - 6000
בגלילים - במשקל כ- 1.5 טון לגליל.

 

בקוטר:

בקוטר 5.5 - 0.187 ק"ג / מ '.
בקוטר 6 - 0.222 ק"ג / מ '.
בקוטר 6.5 - 0.260 ק"ג / מ '.
בקוטר 7 - 0.347 ק"ג / מ '.
בקוטר 8 - 0.395 ק"ג / מ '.

תחומי פעילות איסכור

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.