Eng / Heb
08-6878444

ברזל עגול / מרובע

הערות כלליות:

  • מידות מדף 8-25 mm.
  • ניתן להזמין לפי דרישת לקוח באורכים שונים בעוביים 30-50 mm בתיאום מראש.
  • משקל חבילה 2.5 טון
  • ניתן להזמין בתפזורת דרך מחסני הקבוצה בפריסה ארצית.

ברזל עגול 

ק"ג/מטר קוטר
0.22 6
0.39 8
0.62 10
0.89 12
1.21 14
1.58 16
2 18
2.47 20
2.98 22
3.85 25
5.55 30
7.55 35
9.86 40
12.5 45
15.4 50


ברזל מרובע

ק"ג/מטר אורך צלע
0.28 6
0.5 8
0.79 10
1.13 12
1.54 14
2.01 16
3.14 20
4.91 25
3.707 30
12.6 40
19.8 50

 

 


 

 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.