Eng / Heb
08-6878444

עמודי גדר צבועים

עמודי גדר  - FENCING POST

עמוד גדר של איסכור מעורגל לפרופיל המתואר כדי לאפשר שימוש אופטימאלי בו עבור, 
עמודי גדר, תמוכות בחקלאות ובני הירק. העמוד זול מפרופיל מקביל, אך בעל איכות גבוהה ביותר. 
הפרופיל המשונן שלו מאפשר החדרה קלה ללא צורך בחרור. הוא מצופה זפת ולכן עמיד מאוד 
בכורוזיה לשנים רבות. וחשוב וחסכוני מכל הוא בעל משקל נמוך ליחדת אורך, ולכן קל יותר מכל 
פרופיל אחר. צורתו המיוחדת מקנה לו חוזק גבוה לכפיפה או נטייה בתנאי רוח חזקה.

שימושים:

עמודי תמיכה לרשתות גידור : עמוד קונצרטינה, עמוד פינתי.
עמודי תמיכה בכרמים : דגם אוהל, דגם מוסקט, דגם מנורה.

תכונות:

אורך (מ"מ) משקל ליחידת אורך (ק"ג/מ)
1500 3
1800 3.6
2000 4.0
2500 5.0
3000 6.0

מאפיינים השוואתיים בין פרופילים שונים:

סוג הפרופיל חוזק למשיכה
ק"ג לממ"ר
מומנט אינרציה
4 ס"מ
מומנט התנגדות
3 ס"מ 
משקל ק"ג למטר
משקל kg / m
עמוד גדר 100-50 2.7 1.04 2.0
40X3 זווית 41-39 1.44 0.95 1.84
40X3 זווית 41-39 1.86 1.18 2.42
45X5 זווית 41-39 2.68 1.53 3.38

אספקה:

העמודים ניתנים לאספקה מהמלאי, באורכים סטנדרטיים של:

1500 mm.
1800 mm.
2000 mm.
2500 mm.
3000 mm.

* האספקה בחבילות של 300 יחידות החבילה.

**במלאי קיים עמוד גדר ב 2,1.8 ק"ג למטר. 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.