Eng / Heb
08-6878444

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

ברזל שטוח

 

ברזל שטוח מיוצר מפלדה מעורגלת בחם.
העוביים לחיתוך הם בין 1.5 מ"מ ל- 16 מ"מ.
הרוחב נע בין 12 ל- 200 מ"מ באפיצות של 0.15 מ"מ.

 

אורכים לפי דרישת הלקוח.

תחומי פעילות איסכור

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.