Eng / Heb
08-6878444

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

ברזל שטוח

קיים במלאי קבוצת איסכור שטוח 30/40, 30/50 ST52 באורך 6 מטר.  

ברזל שטוח מיוצר מפלדה מעורגלת בחם.

העוביים לחיתוך הם בין 2 מ"מ ל- 16 מ"מ.

הרוחב נע בין 12 ל- 200 מ"מ באפיצות של 0.15 מ"מ.

מידות המדף הנפוצות הם 

רוחב עובי
12 3,4,5,6
16 3,4,5
20 3,4,5,6,8
25 3,4,5,6,8
30 3,4,5,6,8,9,10,12
40 3,4,5,6,8,9,10,12
50 3,4,5,6,8,9,10,12
70 6,8,10
100 5,6,8,10,12

 

ניתן לקבל גם אורכים לפי דרישת הלקוח בתיאום מראש.

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.