Eng / Heb
08-6878444

צור קשר

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

אבי ואזנה - מנהל תחום ברזל מקצועי, ברזל בניין, מסלולים וניצבים

טל ': 08-6878432
פקס: 08-6878432
נייד: 0522-464512
דוא"ל: avazana@iskoor.co.il

אזור התעשייה קריית גת
ת.ד 428 מיקוד 82103 
טל: 08-6878444  
פקס: 08-6878412
דוא"ל :  iskoorhq@iskoor.co.il

מחסני הפצה אזוריים:
מרכז - פלמרכז בע"מ:
א.ת ב' רמלה , ת.ד 555 מיקוד 72104 
טל:   08-9270340 
פקס: 08-9241344

דרום - פלדרום בע"מ:
רח' המכונאי 8 עמק שרה, באר שבע
טל:   08-6267828  
פקס: 08-6283938

צפון - אדרס פלדות בע"מ:
אזור תעשייה דרומי, עכו
טל:  04-8212555 
פקס: 04-8213277
דוא"ל: adrsadex@netvision.net.il

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.