Eng / Heb
08-6878444

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

ברזל בנין

מצולע לפי ת"י 4466
בקטרים 8-25 ובאורכים שונים.
אספקה מיידית בהובלה עד האתר בכל הארץ.

 

אספקה מיידית של תחבורה לאתר בכל מקום בישראל.

קוטר מ"מ משקל kg / m נמכר באורכים
8 0.395 6m, 12 m
10 0.617 6m, 12 m
12 0.888 5,6,7,10,11,12,14 m
14 1.210 6,9,10,11,12,14 m
16 1.580 6,9,10,11,12,13,14,16 m
18 2.000 9,10,11,12,13,14,16 m
20 2.470 9,10,11,12,13,14,16 m
22 2.980 9,10,11,12,13,14,16 m
25 3.850 9,10,11,12,13,14,16 m

* משקל חבילה תאורטי באורך של 6 מטר כ 1.2-1.5 טון.

** משקל חבילה תאורטי באורך של 12 מטר כ 2.2-2.5 טון.

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.