Eng / Heb
08-6878444

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

ברזל בנין

מצולע לפי ת"י 4466
בקטרים 8-25 ובאורכים שונים.

אספקה מיידית בהובלה עד האתר בכל הארץ.

קוטר מ"מ משקל kg / m נמכר באורכים
8 0.395 6m, 12 m
10 0.617 6m, 12 m
12 0.888 5,6,7,10,11,12,14 m
14 1.210 6,9,10,11,12,14 m
16 1.580 6,9,10,11,12,13,14,16 m
18 2.000 9,10,11,12,13,14,16 m
20 2.470 9,10,11,12,13,14,16 m
22 2.980 9,10,11,12,13,14,16 m
25 3.850 9,10,11,12,13,14,16 m

רשת: 2500/6000

גודל קוטר חוט kg/m משקל יחידה (ק"ג)
רשת: 200/200
מטר של חוט - 153
5.5
6
6.5
7
7.5
8
0.187
0.222
0.26
0.302
0.347
0.396
29
34
40
46.5
53.1
61
רשת: 150/150
מטר של חוט - 202
5.5
6
6.5
7
7.5
8
0.187
0.222
0.26
0.302
0.347
0.396
38
45
53
61
70.1
80
רשת: 100/100
מטר של חוט – 300
5.5
6
6.5
7
7.5
8
0.187
0.222
0.26
0.302
0.347
0.396
56.1
66.6
78
90.6
104.1
118.8

רשתות מרותכות: במלאי לאספקה מיידית.

מידות: 2500X6000 מ"מ.

גודל הריבועים: 100, 150, 200 מ"מ.

קוטר חוט: 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 מ"מ.

תחומי פעילות איסכור

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.