Eng / Heb
08-6878444

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

זוויות

 

* ניתן לקבל את הזווית במידות משתנות לפי דרישת הלקוח, בתיאום מראש.

** ניתן לחתוך את הזוויות לפי דרישת לקוח בתיאום מראש.

*** משקל תאורתי של חבילה כ- 2.5 טון

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.