Eng / Heb
08-6878444

צינורות עגולים

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

איסכור צינורות ופרופילים בע"מ מייצרת מגוון רחב של צינורות שחורים ומגולוונים בחם וכן מגולוונים מפח מגולוון. הצינורות מעורגלים בקר על גבי מערגלות לקטרים שונים ועוביים שונים עם ריתוך תפר לאורכו. הצינורות מיוצרים מפלדה פחמנית לפי תקן EN 10025.

תחום קוטרים:

"1/2 - "6

תחום עובי דופן:

1.3 מ"מ – 6.00 מ"מ

תחום אורך:

סטנדרט במלאי: 6  ו- 12 מטר ( ניתן לקבל למידה הנדרשת עד אורך 12.1 ).
צינורות איסכור מיוצרים על פי התקן הישראלי 1458.

יצור יחודי של צינורות מפלדה ST-52) S355) בתחום קטרים של "6-"4.

יצור יחודי של צינורות "6 בעובי 1.8 מ"מ.

כמו כן מיצרים צינורות אובליים וכל צינור מיוחד על פי דרישה והתאמה אישית לצרכי הלקוח.

הצינורות והפרופילים משמשים לתעשייה, חקלאות, גידור, בנין, עמודי תאורה, רמזורים, מסחר וכו'...

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.