Eng / Heb
08-6878444

אלומיניום

חמרן (אלומיניום ) ALUMINUM

אלומיניום הוא מתכת עם מספר יתרונות:

חמרן הוא מתכת שיתרונותיה במשקל סגולי נמוך מאוד, חוזק גבוה, עבידות מצויינת ולכן שימושית מאוד.
בין השימושים הרבים החמרן משמש לתעשיית הרכב, מיגונים, פרופילים, לאריזה, מחליפי חום, תקרות אקוסטיות, ספינות, 
זיווד אלקטרוני ושימושים רבים נוספים.

נתונים מאפיינים:

 

סדרה מרכיבים עיקריים עבידות ריתוך שימושים
1000 AL 99% טוב טוב מיכלים, משקאות
2000 CU, AL טוב לא טוב ציוד תעופתי
3000 MN,AL טוב טוב שלטים, מרכבי רכב
5000 MG,AL טוב טוב ציוד ימי זיווד
6000 SI,AL Excellent טוב זיווד, ציוד תעופה
7000 ZN, AL טוב טוב משוריינים, תעופה

 

  • מסגי אלומניום מופיעים בארבע רמות קשיות: רך, רבע קשה, חצי קשה, קשה.
  • חומרים המיועדים למתיחה עמוקה עוברים הרפייה.
  • אלגון - מסגים ניתנים לאלגון למטרות הגנת פני שטח. קיימים אלגון מסחרי ואלגון דקורטיבי.

 

סימון  מצב החומר  בקרת טיפול תרמי 
F = יציקות, מתילים, מוצרי ערגול אין בקרה
O = חומר רך הרפייה למינימום חוזק
H = חומר מוקשה קשייה במאמץ
W = טיפול המסה למצב לא יציב זיקון טבעי
T = טיפול המסה למצב יציב אחרי מצב O, F

פחים שסופקו מרולס:

סדרה עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) אורך (מ"מ)
1000 3-0.3 1000, 1250, 1500 עד 12 מ"מ
3000 3-0.3 1000, 1250, 1500 עד 12 מ"מ
5000 6-1 1000, 1250, 1500 עד 12 מ"מ

פחים לאספקה:

סדרה עובי (מ"מ) מידות (מ"מ)
1000 3-0.3 2000X1000
3000 3-0.3 2500X1250
5000 6-1 3000X1500

סרטים צבועים לאספקה - PREPAINTED STRIPS

סוג הנתך קושי עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) שימושים
3003 H18,H16,H14 0.5-0.3 200-50 תריסי גלילה, תקרות
3004 H18,H16,H14 0.5-0.3 200-50 תריסי גלילה, תקרות
3005 H18,H16,H14 0.5-0.3 200-50 תריסי גלילה, תקרות

מוצרים בייבוא לפי דרישה

אלומיניום סנפירים למזגנים - פינצ'וק

סוג הנתך קושי עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) שימושים
1050 H18, H14, H0 0.18-0.1 800-200 ייצור סוללות למזגנים
1200 H18, H14, H0 0.18-0.1 800-200 ייצור סוללות למזגנים
8006 H18, H14, H0 0.18-0.1 800-200 ייצור סוללות למזגנים

רדידי חמרן לאריזות - PACKAGING

סוג הנתך קושי עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) שימושים
1050 H18, H14, H0 100-7 600-150 אריזות למוצרי מזון
1200 H18, H14, H0 100-7 600-150 אריזות למוצרי מזון

סוגי איכות חומרים:

חמרן טהור לא חסום - 1050

הרכב כימי:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti אחרים Ai
כ"א מ"ה
נקוב:
מינימום:
 מינימום 99.5% אלומיניום
מכסימום: 0.30 0.40 0.05 0.05 0.03 0.03 0.10 0.05 0.03 0.15 השאר:

תכונות מכניות:

מצב   גבולות  אופייניות 
TS   YS   E  

H  

TS  YS  E H SS UP 
מקסימום. דקות.  דקות. דקות.                           

O

H-22

H-24

H-26

H-28

 

9.8

 

 

 

 

 

7

9

11

13

15

 

 

 

 

13

 

35

9

6

5

4

 

0

0

1

3

-

 

9

12

14

16

18

 

4.5

11

12

4

16.5

 

38

13

8

7

6

 

18

30

35

40

45

 

6

 

7.5

 

8.5

 

 

מפתח:  . 

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק  = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר.  א    = התארכות %. 
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).

נתונים מאפיינים:

 

עמידות בפני קורוזיה עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
טובה מאוד לכפיפה טובה מאוד מיכלי מזון, משקאות, תעשייה כימית

אלומיניום טהור לא חסום - 1100

הרכב כימי:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti    אחר

Ai

 סך הכל  כל אחד

נומינלי:
מינימום:

 מינימום 99.5% אלומיניום

 

מקסימלית: 1.0

0.05

0.20

0.05                 0.10         0.05 0.15

 

הנותרים: 

 

תכונות מכניות:

מצב גבולות אופייניות 
TS YS E   

H

TS  YS   E   H SS  UP
מקסימום. דקות. דקות. דקות.                           

O

H-22

H-24

H-26

H-28

H-112

10.9

 

 

 

 

 

7.8

9.9

11.3

13.4

15.5

8.1

2.5

 

 

 

 

 

30

8

5

4

4

9

0

0

0

2

3

 

9

11

13

15

17

 

 

3.5

10.5

12

14

15.5

 

 

35

12

9

6

5

 

23

28

32

3

44

 

6

 7.0

8

8.5

9

 

3.5

4

5

6

6

 

מפתח:

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר. א = התארכות %.
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).
 UP = גבול עליון

נתונים מאפיינים:

עמידות בפני קורוזיה עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
טובה מאוד לכפיפה טובה מאוד שימושים ללא דרישה לחוזק גבוה.

חמרן טהור לא חסום - 1200

הרכב כימי:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti    אחר

Ai

 סך הכל כל אחד

נומינלי:
מינימום:

 מינימום 99.0% אלומיניום

 

 

מקסימלית:

 

1.0 

0.05

0.05                 0.10        

 

Remaining

 

תכונות מכניות:

מדינה גבולות אופייניות 
TS YS E    

H

TS  YS  E   H SS   UP 
מקסימום. דקות. דקות. דקות.                            

O

H-22

H-24

H-26

H-18

9.0

 

 

 

 18.0

7.5

10.0

12.0

14.0

16.0

4.5

 

 

  

14

32

8

5

4

0

0

1

3

--

9

 

12

14

19

 

4

 

12

14

17 

35

 

9

6

6

 

20

35

40

45

50

 

6.5

 

7.5

8

9

 

4

 

5

6

6

 

מפתח:

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר. א = התארכות %.
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).

נתונים מאפיינים:

עמידות בפני קורוזיה עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
טובה מאוד לכפיפה טובה מאוד שימושים ללא חוזק גבוה ובמגע עם מזון.

מסוג חמרן - מנגן לא חסום 3003

הרכב כימי:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti    אחר

Ai

נומינלי:
מינימום:

0.12

0.05

1.20

1.00

 סך הכל כל אחד

 

מקסימלית:

 

0.60

0.70

0.05

0.15         0.10         0.05 0.15

 

Remaining

 

תכונות מכניות:

מדינה גבולות אופייניות 
 TS YS E    

H

TS  YS  E   H SS   UP 
מקסימום. דקות. דקות. דקות.                            

O

H-22

H-24

H-26

H-28

H-112

13.4

 

 

 

 

 

9.9

12.0

14.1

16.9

19.0

12.0

3.5

 

  

 

16.9

7.0

25

6

5

4

4

8

0

0

0

6

12

11

13

15.5

18

20

 

 4

13

15

18

19

 

30

10

8

5

4

 

28

35

40

47

55

 

8

8.5

10

10.5

11

 

5

5.5

6

7

7

 

מפתח:

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר. א = התארכות %.
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).

נתונים מאפיינים:

עמידות בפני קורוזיה עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
טובה מאוד לכפיפה טובה מאוד מרכיבי אוטובוסים, לוחות בניין, שילוט דרכים.

מסוג חמרן - מגנזיום לא חסום 3004

הרכב כימי:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti    אחר

Ai

נומינלי:
מינימום:

0.12

0.05

1.20

1.00

1.00

0.80

 סך הכל כל אחד
  מקסימלית:  

0.30

 

0.70

 

0.25

 1.50  1.30     0.25    0.05  0.15  נשאר

תכונות מכניות:

מצב גבולות אופייניות  
 TS YS E    

H

TS  YS  E   H SS   UP 
מקסימום. דקות. דקות. דקות.                            

O

H-22

H-24

H-26

H-28

H-112

20.4

 

 

 

 

 

15.5

19.7

22.5

24.6

26.8

16.2

6.0

 

  

 

21.8

6.3

18

5

4

4

4

7

0

1

2

3

5

2

18

22

25

27

29

7

18

20

23

25

20

10

9

5

5

 

45

52

63

70

77

11

12

13

14

15

 

10

10.5

10.5

11

11

 

מפתח:

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר. א = התארכות %.
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).

מאפיין נתונים:

עמידות בפני קורוזיה עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
טובה מאוד לכפיפה טובה מאוד גגות, צפויים, אביזרי רכב ופחחות.

מסג חמרן - מגנזיום לא חסום - 5052

הרכב כימית:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti    אחר

Ai

נומינלי:
מינימום:

 

 

2.50

2.20

 סך הכל כל אחד

 

מקסימלית:

 

 0.45

 

0.10

0.10 2.80   0.35 0.10         0.05 0.15

 

Remaining

 

תכונות מכניות:

מצב גבולות אופייניות 
 TS YS E    

H

TS  YS  E   H SS   UP 
מקסימום. דקות. דקות. דקות.                            

O

H-22, H32

H-24, H34

H-26, H36

H-38

H-112

21.8

26.8*

28.9*

31.0*

 

 

17.6

21.8

24.0

26.1

27.5

17.6

6.7

16.2*

18.3*

20.4*

22.6

6.7

19

9

6

4

4

16

0

2

3

5

6

3

20

23

27

28

30

 9

20

22

25

26

 

 25

12

10

8

7

 

47

60

68

73

77

 

13

14

15

16

17

 

11

12

13

13.5

14

 

מפתח:

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר. א = התארכות %.
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).

נתונים מאפיינים:

עמידות בפני קורוזיה עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
טובה מאוד לכפיפה טובה מאוד ציוד ימי וציוד אלקטרוני

אלומיניום - מגנזיום ללא סגסוגת - 5086

הרכב כימי:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti    אחר

Ai

נומינלי:
מינימום:

 

0.45

0.20

4.0

3.5

0.15

0.05 

 סך הכל כל אחד
              

 

מקסימלית:

 

 0.40

 0.50

0.10

0.70 4.5 0.25   0.25

0.15

0.05 0.15

 

Remaining

 

תכונות מכניות:

מדינה גבולות אופייניות 
 TS YS E    

H

TS  YS  E   H SS   UP 
מקסימום. דקות. דקות. דקות.                            

O

H-22, H32

H-24, H34

H-26, H36

H-38

H-112

31.0

33.0*

35.8*

39.5*

 

  

24.6

28.2

31.0

33.0

35.1

25.4

9.8

19.8*

24.0*

26.8*

28.8

12.7

18

8

6

6

3

10

1

2

4

 

 

2

27

30

33

 

 

27

12

71

26

 

32

13

22

12

10

 

 

14

55

70

75

85

 

70

16

18

19

 

 

17

 

11

 

 

15

 

מפתח:

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר. א = התארכות %.
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).

נתונים מאפיינים:

עמידות בפני קורוזיה עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
טובה מאוד לכפיפה טובה מאוד כלי שייט ימי ומיכליות

מסג חמרן - מגנזיום חסום 6061 6061

הרכב כימי:

  %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti    אחר

Ai

נומינלי:
מינימום:

 

 סך הכל כל אחד
              

 

מקסימלית:

 

0.6

 

0.28

1.0 0.20  

 

 

Remaining

 

תכונות מכניות:

מצב גבולות אופייניות 
 TS YS E    

H

TS  YS  E   H SS   UP 
מקסימום. דקות. דקות. דקות.                            

O

T4

T6

T651

T6511

 

 

 

 24

 

 

 

 

29

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

95

 

69

 

 

מפתח:

ח"כ = חוזק לכניעה ק"פ/ממ"ר ח"ק = חוזק לקריעה ק"פ/ממ"ר.
ח"ג = חוזק לגזירה ק"פ/ממ"ר. א = התארכות %.
H = קשיות (ברינל) מק"ב = קושי ( ברינל ).

נתונים מאפיינים:

קורוזיה ההתנגדות עבידות יכולת ריתוך שימוש מומלץ
 טובה מאוד עיבוד בקור - טובה
 שביבות- בינונית
 טובה  עיבוד שבבי
עמידות במוליכות חשמלית

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.