Eng / Heb
08-6878444

פחים צבועים

פח צבוע - PREPAINTED STEEL

 

פח צבוע הוא פח פלדה מעורגל בקר שעבר ציפוי אבץ וצביעה לאחר מכן.
הפח נועד לשימושים שבהם ניתן לוותר על תהליך צביעה סופי במוצר המוגמר ובכך יוצר חסכון משמעותי.
מקררים, מזגנים, תקרות אקוסטיות, שרוולי כיסוי לדוודי שמש, תאורות ועוד.

 

תכונות מכניות:
לפח תכונות מכניות זהות לפח מגולוון.

תכונות צפוי האבץ:
הפח מצופה אבץ בעויים ומשקל זהים לפח מגולוון.

פח מגולוון וצבוע

עמידות בתנאי סביבה:
עמידות בתנאי סביבה:

סוג הבדיקה תקן שעות התאמה
לחות 100% MIL-810E 250 תקין
5% ערפל מלח MIL-810E 24 תקין

פחים מגלילים - מידות לאספקה ממלאי ** :

עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) אורך (מ"מ)
0.3 – 0.8 1,000, 1,225, 1,250 לפי דרישה
1.0 – 1.5 לפי דרישה מיוחדת

** סיבולות ( +/-)   במידות אורך ורוחב 0.5 מ"מ.
בעובי הפח 10%.
** סרטים ברוחב וקוטר שונים ניתנים לפי דרישה.

תחומי פעילות איסכור

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.