Eng / Heb
08-6878444

שלח לנו הודעה!

טלפון
08-6878444

דואל...
info@iskoor.co.il

מקום
אזור התעשייה קריית גת
ת.ד 428 מיקוד 82103 

מקום
אזור התעשייה ב' רמלה  
ת.ד 555 מיקוד 72104 

צור קשר איתנו

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.