Eng / Heb
08-6878444

מרטין יפרח - מנהלת מכירות - מנהלת תחום פחים

טל ': 08-6878471
נייד: 0526-464018
פקס: 08-6878471
דוא"ל: mifrah@iskoor.co.il

גלית פרץ - מנהלת מכירות מחסנים -מנהלת תחום צינורות ופרופילים

טל ': 08-6267834
נייד: 052-2464507
פקס: 08-6878440
דוא"ל: gperetz@iskoor.co.il

אוהד אלדר - מנהל תחום מתכות איכות

טל ': 08-6878405
פקס: 08-6878405
נייד: 0525-689109
דוא"ל: oeldar@iskoor.co.il

אשר עמרם - מנהל תחום גילוון ומעקות כביש

טל ': 08-970313
פקס: 08-9270313
נייד: 0522-464185
דוא"ל: aamram@iskoor.co.il

אבי ואזנה - מנהל תחום ברזל מקצועי, ברזל בניין, מסלולים וניצבים

טל ': 08-6878432
פקס: 08-6878432
נייד: 0522-464512
דוא"ל: avazana@iskoor.co.il

אילנית ידגארן  - מנהלת תחום פלטות 

טל ': 08-6878419
פקס: 08-6878419
נייד: 052-6464020
דוא"ל: iyadgaran@iskoor.co.il

 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.