Eng / Heb
08-6878444

מרטין יפרח - מנהלת מכירות

טל ': 08-6878472
נייד: 0526-464018
פקס: 08-6878412
דוא"ל: mifrah@iskoor.co.il

גלית פרץ - מנהלת תחום צינורות ופרופילים

טל ': 08-6878428
נייד: 052-2464507
פקס: 08-6878412 , 08-6713973
דוא"ל: gperetz@iskoor.co.il

אוהד אלדר - מנהל תחום מתכות איכות

טל ': 08-6878405
פקס: 08-6889721
נייד: 0525-689109
דוא"ל: oeldar@iskoor.co.il

שי קיסליוק - מנהל תחום מעקות כביש

טל ': 08-9270210
פקס: 08-9241344
נייד: 0526-464008
דוא"ל: skisliuk@iskoor.co.il

אבי ואזנה -מנהל תחום ברזל ניצבים ומסלולים

טל ': 08-6878432
פקס: 08-6713973
נייד: 0522-464512
דוא"ל: avazana@iskoor.co.il

תחומי פעילות איסכור

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.