Eng / Heb
08-6878444

צפון - אדרס פלדות בע"מ

יניב שטרית - מנהל מכירות ראשי
טלפון ראשי: 04-9876401 
פקס: 04-9876401
נייד: 052-6464045
דוא"ל : yanivs@iskoor.co.il

  • עמי פרץ - סוכן מכירות
  • נייד - 052-3498705
   • שלמה גרינברג- סוכן מכירות
   • נייד - 052-2464209

דרום -  פלדרום בע"מ

אסתר ביטון  - מנהלת פלדרום בע"מ
טלפון ראשי : 08-6267836
פקס:  08-6283938
נייד:    052-6461717
דוא"ל: ebiton@iskoor.co.il

 

  • שגית יחזקל - סוכן מכירות
  • נייד - 052-4368884
   • אדיר שרפי- סוכן מכירות
   • נייד - 052-2464187
 • שרית סטריש - דלפק ומכירות 
 • טל ראשי : 08-6267828
  פקס: 08-6283938

 

מרכז - פלמרכז בע"מ

אהובה קדוש – מנהלת פלמרכז בע"מ       
טלפון ראשי: 08-9270341
פקס: 08-9270341
נייד: 0526-464016
דוא"ל:  akadosh@iskoor.co.il  

 • עמי פרץ - סוכן מכירות
 • נייד - 052-3498705
  • שלמה גרינברג- סוכן מכירות
  • נייד - 052-2464209

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.