Eng / Heb
08-6878444

רכש חו"ל

מחלקת רכש:

ישראל מורן - מנהל רכש        
טלפון: 08-9270200 
נייד: 052-6464046
דוא"ל : 
Israelm@iskoor.co.il

 

 

דבורה אנקרי -  מנהלת רכש בכירה
טלפון: 08-9270205 
נייד: 052-2464508

דוא"ל : dankri@iskoor.co.il

 

עמית צור  -  מנהל לוגיסטיקה ייבוא
טלפון: 08-9270217 
נייד: 052-2469189
דוא"ל :
atzur@iskoor.co.il

 

אניה גגה -  קניינית      
טלפון: 08-9270272 

נייד:054-7961060
דוא"ל :
agega@iskoor.co.il

 


 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.