Eng / Heb
08-6878444

עירגול וניקוב

מכונות עירגול בקר ROLL FORMING 

תהליך ה ROLL FORMING הינו תהליך עירגול בקר. בתהליך זה מייצרים מוצרים מפלדה פחמנית, פלדה צבועה או מגולוונת. 
במהלך הייצור ניתן לבצע ניקוב על פי דרישה וסרטוט הלקוח.
ניתן לערגל מוצרים עד לאורך 13000 מ"מ.

חלק ממגוון המוצרים המיוצרים במכונות אלו הם : 

  • איסכורית דגם אלפא ודלתא.
  • מרישים ( פטות ) מפח מעורגל בחם או פח מגולוון.
  • פלקסדק תבניות יציקת בטון, מפח מגולוון.
  • ניצבים ומסלולים לקירות גבס.
  • מרזבים למבני תעשייה.

 

מיישרת פח שטוח
מיישרת קלה :
קו זה מיישר פח שטוח ומערגל את שוליו.
מידות הפחים ליישור הן : עובי בין 2 ל- 6 מ"מ, ורוחב בין 20 ל- 100 מ"מ
ואורך 600 ל- 9000 מ"מ.

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.