Eng / Heb
08-6878444

חיתוך צורני בלהבה ופלסמה

מרכז שרותי חיתוך צורני בלהבה ופלסמה

מערך חיתוך חדיש מהמתקדמים בארץ הכולל קווי חיתוך ממוחשבים בלהבה ובפלסמה.

חיתוך בלהבה של :        
פלדות פחמניות עד עובי 200 מ"מ          
פלדות פלב"מ עד עובי 50 מ"מ.
במידות פלטות של עד 13000 X 7000 מ"מ.

חיתוך בפלסמה ( High definition ) בדיוק רב של כל סוגי המתכות פלב"מ, פלדות פחמניות, אלומיניום, נחושת ועוד. שילוב יחודי של חיתוך וקידוח.

חיתוך פלדות מהמלאי:      
פלדות פחמניות באיכות 52-ST בעוביים 3 מ"מ עד 100 מ"מ.
פלדות פחמניות באיכות 37.2-RST בעוביים 2 מ"מ עד עובי 150 מ"מ.
פלב"מ באיכות 304L , 316L  , עד עובי 40 מ"מ.                                
פלדות נגד שחיקה – האיכותיות בעולם – 400, 500 QUARD
עד עובי 100 מ"מ.

סל שרותים:
ביצוע עבודות באיכות גבוהה לכל מגוון מפעלי המתכת בארץ.                      
ביצוע חיתוך צורתי, פאזות, קידוח, הברזות, עיגרול, כיפוף, גלוון וצביעה.
הובלות לאתר הלקוח.
מועדי אספקה מהירים.

פלדות בעלות קשיות גבוהה / עמידות בשחיקה
400 QUARD
קושי אופייני לסוג זה הוא 400 ברינל ( משתנה בהתאם לעוביים שונים ).
פלדה זו קלה לעיבוד ( קידוח, הברזות, כירסום, כיפוף, ריתוך וכד') אין צורך בחימום מוקדם למעט ריתוך עוביים גדולים
בהתאם להוראות יצרן – מקטלוג ( יש להיזהר בחימום יתר מעל 175-200 מעלות צלסיוס, דבר שעלול לפגוע בתכונות
הפלדה.

500 QUARD
אשר רמת הקושי שלו 500 ברינל. שימושים דומים אך רמת הקושי גבוהה יותר מאפשרת אורך חיים גבוה.

450 QUARD
משמש בעיקר לרכינות להובלת אבנים – בולדרים.
שימושים שונים ניתן לראות בכלים לעבודות עפר, מחצבות, מכרות סלילת כבישים, חציבת מנהרות, גריסת אבנים,
עצים ועוד.

 

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.